ES parama

ŠIUO METU ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR SUBALANSUOTOS RODIKLIŲ SISTEMOS (BSC) DIEGIMAS UAB “ROSMA”“, KURIAM BUVO SKIRTA ES PARAMA

UAB “Rosma” teikia paslaugas vandentiekio, kanalizacijos vamzdynų tvarkymo sferoje. Didžiausias dėmesys iki šiol buvo skiriamas technologinės įrangos kokybei bei išskirtinumui, tačiau auganti konkurencija skatina ieškoti ir kitų šaltinių, užtikrinančių darbo našumo augimą. UAB “Rosma” šio projekto įgyvendinimo apimtyje planuoja įdiegti kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus, o taip pat subalansuotų rodiklių sistemą (BSC) taikant Roberto S. Kaplano ir Davido P. Nortono siūlomą antros kartos metodiką. Parama projektui gauta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 10.352,00 Eur.

 

Projektas „Kokybės vadybos sistemos ir subalansuotos rodiklių sistemos (BSC) diegimas UAB “Rosma”“ planuojama įgyvendinti iki 2017-05-10.

 

Valdymo sistema bei BSC metodika bus diegiama pilna apimtimi visoje organizacijoje, apimant visus vykdomus procesus. Išlaikydami tradicinį finansinės veiklos aspektą, žvelgsime į verslą iš keturių skirtingų perspektyvų (finansų, klientų pasitenkinimo, vidinių procesų, tobulėjimo bei mokymosi perspektyvos). Įgyvendinus projektą įprastinės veiklos bus atliekamos per trumpesnį laikotarpį, sumažės nepatenkintų klientų skaičius. Sutaupytas darbuotojų darbo laikas bus efektyviai panaudojamas atliekant veiklas, užtikrinančias pajamų augimą, o patenkinti klientai užtikrins stabilias periodines pajamas.

es parama